Cel, cel, cel… (ĆD23a)

Człowiek po to jest stworzony,
aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył,
a przez to zbawił duszę swoją.

Żeby móc sobie wszystko dobrze poukładać, św. Ignacy pisze na początku swoich Ćwiczeń, że życie każdego człowieka ma jeden, najważniejszy cel. Całe Ćwiczenia są skupione na tym celu, więc poświęcimy na niego aż trzy dni!

W tym numerze jest napisane, że największym celem mojego życia jest relacja z Bogiem – moim Ojcem, Zbawicielem, Przyjacielem, moją Skałą i Twierdzą. Zostałem stworzony przez Pana z Miłości, a szczęście i pełnia mojego życia jest zapisana w więzi, jaka powstanie między mną a Nim – a jest to więź MIŁOŚCI.

Ćwiczenie:
Wycisz się i przeczytaj spokojnie fragment:
Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
Zapytaj się:  Czy ten fragment porusza mnie głęboko i pociąga do modlitwy, czy może jest dla mnie kolejnym zdaniem zawierającym pewną pobożną treść.

Jeżeli nie czuję smaku tego zdania, to już wiem że potrzebuję położyć w swoim życiu fundament – doświadczyć głęboko i realnie miłości Boga do mnie. Jak? Poznając Go, o czym dowiemy się jeszcze później. Całe moje życie będzie przygodą, którą rozpocznie rozpaczliwe szukanie Pana Boga, który ukrywa się gdzieś w moim życiu. Dalej będzie niepewne podkradanie się do Niego, ostrożne podsłuchiwanie Jego głosu, obserwowanie Go, w końcu wielkie pragnienie spotkania się z Nim, przebywania z Nim dłużej, zaproszenie Go do całego swojego życia, by w końcu zostać z Nim na zawsze.

Ten cel będzie dla nas najważniejszym punktem odniesienia – to on będzie kryterium, według którego będziemy obserwować i oceniać siebie, rozważać różne problemy i dokonywać wszystkich naszych decyzji. Uświadomienie i postawienie sobie tego celu jest bardzo ważne od samego początku, ponieważ rzuca on światło na moje życie i jasno pokazuje, kiedy kierunek moich myśli, decyzji i czynów jest zwrócony ku celowi, a kiedy w stronę przeciwną (abym chwalił siebie i służył sobie).

Od teraz będę się starał mieć zawsze przed oczami cel, dla którego zostałem stworzony i będę chciał wszystkie swoje myśli, słowa, decyzje i czyny kierować w jego stronę. Będę starał się w jego świetle obserwować moje działanie i dokonywać wszystkich moich wyborów.

CD_23a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *