Cel w praktyce: MIŁOŚĆ (ĆD 23c)

W miarę gdy, realizując cel naszego życia, zbliżamy się do Boga i zacieśnia się nasza relacja z Nim, nasze życie zaczyna coraz bardziej owocować miłością. Pan sam przenika nas i przemienia nasze serca i oczy tak, że patrzymy na wszystko w sposób Boży. Stajemy się wtedy coraz bardziej Dziećmi Bożymi.

Fundamentalne przykazanie Chrześcijaństwa: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego, wypływa właśnie z zażyłej relacji z naszym Ojcem Niebieskim, i tym samym również jest celem, dla którego jesteśmy stworzeni. Prawdziwe szczęście i pełnia naszego życia kryją się właśnie w miłości do Boga, drugiego człowieka i siebie samego.

Im bliżej jestem Pana, tym bardziej odkrywam swoją prawdziwą tożsamość. Zaczynam przekonywać się do tego, że jestem stworzony jako ktoś wyjątkowy, bardzo obdarowany, ukochany, z wielkim potencjałem i godnością Syna lub Córki Boga samego. To doświadczenie staje się dla mnie ważniejsze niż świadomość moich grzechów, ułomności oraz słabości, i sprawia, że potrafię akceptować siebie, cieszyć się sobą, rozwijać się dynamicznie i z wielką radością świadczyć o Jezusie.

Takie przeżycie miłości wobec siebie prowadzi do jeszcze większego ukochania Boga i drugiego człowieka. Tylko wtedy jestem w stanie być dla drugiego oraz okazywać mu szczerą życzliwość, cierpliwość, łagodność, zrozumienie i otwartość.

Te trzy wymiary miłości (do Boga, do siebie i do drugiego) są ze sobą ściśle powiązane i rozwijają się równomiernie. Łączy je wzrastająca zdolność dostrzegania Boga żywego we wszystkim, czyli także w sobie samym i drugim człowieku. Jeżeli realizuję cel, dla którego zostałem stworzony, czyli staram się coraz bardziej poznawać Boga i kochać Go, i przy tym zaczynam Go zauważać w drugim człowieku, to automatycznie zaczynam zbliżać się do tego człowieka i włączać go, oraz siebie, w wspaniałą relację Miłości Boga.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *